Elinstallation

Vi har professionella och serviceinriktade elektriker tillgängliga för att hjälpa er med en mängd olika anläggningar. Våra elektriker är utbildade och erfarna och kan utföra allt från nyinstallationer till om &- tillbyggnationer.

vi arbetar främst med följande system,
-Kanalisation
-Elkraft(allmän, reservkraft, UPS(avbrottsfri), solceller och energilager,
-Belysning(ljus och styrningar)
-Tele(data, larm och styr)
-Jordning(jord och potentialutjämningssystem)

PROJEKTERING / KONSULT

Utredningar / förstudier
Alla projekt har sina korsningar där man behöver underlag för att komma fram, för detta kan vi utföra utredningar där vi levererar en rapport som ni sen kan ta beslut om, eller upprätta en förstudie för i tidigt skede se kommande utmaningar, lösningar och förväntat resultat.

Projektering
Vi utför projektering både för vår egen del och andras del.
– Vi upprättar förfrågningsunderlag för kunden som önskar handla upp en entreprenad.
– vi upprättar bygghandlingar för utförande entreprenad(åt innehavaren) och totalentreprenader(entreprenaden).

Dokumentation
Vi tar fram nödvändig och önskad dokumentation för elanläggningar

Drift & underhåll

Vi upprättar underhållsplaner för specifika elanläggningar.
Vi erbjuder service avtal för skötsel av elanläggningar.