Allmänna villkor

Fakturan skickas efter att arbetet är utfört.
förfallodatum om inget annat sägs är 10 dagar.